Pertandingan

Pertandingan & Anugerah

PERTANDINGAN DAN ANUGERAH


Penilaian MPCCSustAWARD22 adalah bersandarkan kepada kriteria - kriteria tertentu dan penilaian oleh juri-juri yang bertauliah yang berkaitan dengan bidang kepakarannya. Kategori anugerah yang dipertandingkan adalah


a) Anugerah SmartGreen PolyCC 2022

  1. Anugerah penjimatan Tenaga Elektrik
  2. Anugerah Lanskap Hijau
  3. Anugerah Penjimatan Air
  4. Anugerah Pengurusan Sisa
  5. Anugerah Perolehan Hijau
  6. Pengurusan Pengangkutan


b) Anugerah Pertandingan Projek Hijau

 

c) Anugerah Penyelidikan Hijau

Bagi anugerah tersebut, setiap penjurian dalam penilaian pencapaian program/aktiviti perlu diberi pertimbangkan dengan pemberat yang sesuai secara keseluruhan. Setiap pemberat akan dikaitkan dengan kategori yang telah dikenalpasti terlebih dahulu. Templat laporan akan dibangunkan berdasarkan kepada setiap item penilaian dan rubrik pemarkahan.

Pengiktirafan yang diberi adalah seperti berikut .